Veelgestelde vragen

Voor wie?

Mijn Re-integratieplan is gemaakt voor zieke werknemers met een arbeidscontract bij een werkgever, in de eerste twee jaar na hun ziekmelding.
Mijn Re-integratieplan kan je al in een vroeg stadium helpen. Bijvoorbeeld om helder te krijgen wat je belangrijkste belemmeringen zijn om je werk te doen of vol te houden. Of om het gesprek met bedrijfsarts of werkgever voor te bereiden. Maar ook als je al langer ziek gemeld bent, kan je veel baat hebben bij dit programma.

  • Voor zieke werknemers zonder werkgever gelden andere regelingen (meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden bij UWV of de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Toch kan je ook profijt hebben van Mijn Re-integratieplan als je geen werkgever hebt. Naast informatie over wet- en regelgeving, helpt dit programma je namelijk om inzicht te krijgen in jouw belemmeringen voor werk en welke maatregelen en aanpassingen je kunnen helpen. Ook de onderdelen over communicatie, en het voorbereiden en oefenen van gesprekken kan van pas komen. Al zal je misschien geen gesprek voeren met een werkgever of bedrijfsarts, maar met een begeleider vanuit UWV in het kader van de ziektewet. In de toekomst hopen we het programma uit te breiden voor zieke werknemers zonder werkgever.

  • Al langer ziek? Mijn Re-integratieplan levert je het meest op, als je samen met je werkgever nog onderzoekt wat je mogelijkheden zijn om te werken. Dat kan zowel gaan om werk bij je eigen werkgever als om werk bij een andere werkgever. Ook bij loondoorbetaling in een derde jaar (als je werkgever een sanctie krijgt van UWV), kan je goed met dit programma aan de slag. In andere gevallen kan Mijn Re-integratieplan nuttig zijn als je voor jezelf inzicht wilt krijgen in jouw belemmeringen voor werk en de maatregelen en aanpassingen die je kunnen helpen. Je vindt er ook een stappenplan voor de toekomst. De onderdelen over communicatie, en het voorbereiden en oefenen van gesprekken kunnen mogelijk van pas komen.

Mijn Re-integratieplan is niet gericht op een specifieke ziekte of een specifiek gezondheidsprobleem.
Het programma is te gebruiken door alle zieke werknemers. Wel is voor een aantal aandoeningen extra informatie toegevoegd, omdat deze patiëntenorganisaties deelnemen aan Mijn Re-integratieplan. Dit wordt steeds verder uitgebreid. Lees hier welke patiëntenorganisaties nu deelnemen.