Veelgestelde vragen

Voor wie?

  • Mijn Re-integratieplan is oorspronkelijk gemaakt voor zieke werknemers met een arbeidscontract bij een werkgever, in de eerste twee jaar na hun ziekmelding. Zij vallen onder de loondoorbetaling bij ziekte en zijn samen met hun werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. Gebruik het onderdeel ‘ik heb een werkgever'.
  • Niet elke zieke arbeidskracht valt onder de loondoorbetaling bij ziekte. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden tijdens de WW of je bent uitzendkracht en valt onder de Ziektewet. Misschien heb je geen werkgever (je bent bijvoorbeeld zelfstandige) of je bent ziek uit dienst gegaan. Je kon het programma ‘Mijn Re-integratieplan’ dan niet gebruiken. Daarom is het programma uitgebreid voor zieke arbeidskrachten die niet onder de loondoorbetaling bij ziekte vallen. Deze arbeidskrachten vallen meestal onder de Ziektewet. Is dit op jou van toepassing? Gebruik dan het programma ‘ik heb geen werkgever’. Weet je niet zeker onder welk programma je valt, check dan het schema loondoorbetaling bij ziekte of ziektewet in de bibliotheek. Voor zelfstandigen zonder werkgever is een speciaal onderdeel gemaakt. Je vindt deze onder ‘ik heb geen werkgever’. Als je overweegt als zelfstandige verder te gaan, is dit onderdeel belangrijk voor jou. 
  • Ben je jong gehandicapt met of zonder werkgever? Dan kun je ‘Mijn re-integratieplan’ ook gebruiken. Je wordt jong gehandicapt genoemd als je voor je 18e verjaardag door ziekte of handicap arbeidsongeschikt bent geworden of als je vόόr je 30e verjaardag door ziekte je opleiding/studie hebt moeten beëindigen. Je kunt dan een Wajong- uitkering of ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen bij het UWV. De wet- en regelgeving met betrekking tot de Wajong-  uitkering is diverse keren gewijzigd waardoor er nu diverse regelingen Wajong zijn met verschillende rechten en plichten. Tip: Lees voordat je met de programma onderdelen begint het artikel: Wanneer ben je jong gehandicapt? Welke regelingen Wajong zijn er? Je vindt dit artikel in de bibliotheek van mijn re-integratieplan. Je krijgt toegang tot de bibliotheek als je een account aangemaakt hebt voor ‘Mijn re-integratieplan’.

Mijn Re-integratieplan kan je al in een vroeg stadium helpen. Bijvoorbeeld om helder te krijgen wat je belangrijkste belemmeringen zijn om je werk te doen of vol te houden. Of om het gesprek met bedrijfsarts of werkgever voor te bereiden. Maar ook als je al langer ziek gemeld bent, kan je veel baat hebben bij dit programma.

Wat vind je in het programma?

In het programma voor zieke arbeidskrachten zonder werkgever vind je informatie over wet- en regelgeving, Het programma helpt je om inzicht te krijgen in jouw belemmeringen voor werk en welke maatregelen en aanpassingen je kunnen helpen om weer te kunnen gaan werken. In de onderdelen over communicatie kun je je voorbereiden op gesprekken met een verzekeringsarts of  re-integratiebegeleider van het UWV of medisch adviseur van een verzekeraar. Als je niet (meer) in loondienst kan werken, is het onderdeel ‘ zelfstandigen’  misschien belangrijk voor jou. Je vindt hier informatie over verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en met wie je te maken krijgt als je bij een verzekeraar zelf een verzekering afsluit. Ook alternatieven voor een verzekering bij een verzekeraar komen aan bod en er worden tips gegeven wat je kunt doen als een verzekeraar je weigert te accepteren.

Al langer ziek? Als je een werkgever hebt, levert Mijn Re-integratieplan je het meest op, als je samen met je werkgever nog onderzoekt wat je mogelijkheden zijn om te werken. Dat kan zowel gaan om werk bij je eigen werkgever als om werk bij een andere werkgever. Ook bij loondoorbetaling in een derde jaar (als je werkgever een sanctie krijgt van UWV), kan je goed met dit programma aan de slag. Als je geen werkgever hebt, kan Mijn Re-integratieplan nuttig zijn als je voor jezelf inzicht wilt krijgen in jouw belemmeringen voor werk en de maatregelen en aanpassingen die je kunnen helpen. Je vindt er ook een stappenplan voor de toekomst. De onderdelen over communicatie, en het voorbereiden en oefenen van gesprekken kunnen mogelijk van pas komen.

Mijn Re-integratieplan is niet gericht op een specifieke ziekte of een specifiek gezondheidsprobleem.
Het programma is te gebruiken door alle zieke arbeidskrachten. Wel is voor een aantal aandoeningen extra informatie toegevoegd, omdat deze patiëntenorganisaties deelnemen aan Mijn Re-integratieplan. Dit wordt steeds verder uitgebreid. Lees hier welke patiëntenorganisaties nu deelnemen.