Disclaimer

De inhoud van Mijn Re-integratieplan is met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Deze zorgvuldige werkwijze kan echter niet geheel uitsluiten dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is. De Whiplash Stichting Nederland, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie die in deze e-learningmodule te vinden is.

Laatste wijziging: maandag, 3 november 2014, 15:19